trueten.de

"Vielleicht interessierst du dich nicht für den Krieg, aber der Krieg interessiert sich für dich." Lew Dawidowitsch Bronstein aka Leo Trotzki

Gegen Stuttgart 21: Yıkıma ve talana hayır! - Gesicht zeigen und mitmachen

Flyerdownload (türkisch)
Wir dokumentieren die türkische Übersetzung des Flyers des Freundschafts und Solidaritätsvereins Stuttgart und der Förderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF) zu Stuttgart 21 (Flyertext auf deutsch):

Tüm Almanya şehrimiz Stuttgart’ta aylardır aralıksız olarak devam eden haklı bir direnişe tanık oluyor.

Yediden yetmişe, kadın- erkek, çocuk- genç toplumun her kesiminden on binlerce insan Stuttgart’ı adeta bir eylem yerine çevirdiler. Her gün, her an değişik biçimlerde gerçekleşen bu eylemlerin nedeni Stuttgart İstasyonu’nun yer altına çekilmek istenmesidir. İlk elden bakıldığında böylesine ‘modern’ büyük bir projeye neden karşı çıkıldığı anlaşılmamakta. Özellikle göçmen emekçiler bu yanılsamadan hareketle eylemlere gereken ilgiyi göstermemekteler.

Stuttgart 21 projesi, var olan tarihi istasyonun yer altına çekilmesi, demiryolu hattının açılacak yeni tünellerle şehrin çevresinde bir çember gibi dolandırılması, hava alanına hızla erişilmesini sağlayacak ICE tren hattının yapımıdır. Kuşkusuz sadece bundan ibaret de değil; yüz hektarlık alana yeni binaların yanı sıra Amerikanvari büyük bir alış verişi merkezi yapılacak. Var olan istasyon halkın ihtiyacına yeterli olmasına ve
Stuttgartlılar’ın yarısından çoğunun karşı çıkmasına rağmen projenin yapılmak istenmesi gerçek niyetlerin açığa çıkmasına neden oluyor: Rekor borçlanma ve milyarların toprağa gömülmesi anlamına gelen proje ile hedeflenen bankalar, inşaat ve ticaret tekellerinin çıkarlarıdır!

Stuttgart 21 projesi, şehirdeki mineral havuzlar ve yer altındaki içme suyu kaynaklarını kirletmekle kalmayıp yok olmasına da yol açacak. Yapılacak ‘modern’ binalarda kimler oturacak acaba? Tabii ki zenginler. Stuttgart Belediyesi ve eyalet hükümeti çocuk kreşlerinin yetersizliğine, okulların eskimiş ve dökülmüş vaziyetlerine, insanların sosyal konut, kültürel ve diğer sosyal ihtiyaçlarına kulak verip bu alanda
hizmet edeceğine ‘para yok’ diyor. Madem para yok milyarlarla ifade edilen proje için para nerden bulundu?

Şehrimizin yıkımına ve vergilerimizin talan edilmesine seyirci kalmayacağız!

Belediyenin, hükümetin ve bankaların kimin hizmetinde ve kimin sesine kulak verdiğinin açık bir belirtisi olan sözkonusu projeye karşı tepkiler her şeye rağmen durmak bilmiyor. Tepkiler, örnek bir mücadele, örnek bir direnişle her geçen gün destek alarak büyüyen toplumsal bir harekete doğru yol alıyor. Aylardır şehrin trafiği alt üst olmasına, trenlerin gecikmesine rağmen halktan en ufak bir olumsuz tepki görülmedi.

Zira herkes de biliyor ki bu haklı bir direniş. Halk karşı çıkıyor; CDU, FDP, SPD ise hayır biz yapacağız diyor. Onlar kimi zaman provokatif açıklamalar ve eylemler yapacak kadar saldırganlaşabiliyorlar.

Proje karşıtı hareket eylemlerini şimdi çevreye taşımaya başladı. Esslingen, Zuffenhausen, Bad Cannstatt vb. yerlerde eylemlere devam ediliyor. Pazartesi, Cuma ve Cumartesi günleri yapılan eylemlere on binler katılıyor. Yarım asırdır bu şehirde yaşayan Türkiyeli göçmen emekçiler olarak bizler de eylemlerde yer alarak duyarlılığımızı gösterelim. Sarrazin gibilerinin ırkçı ve ayrımcı saldırılarının üstesinden ancak böyle gelebiliriz. Emeklerimizin çarçur edilmesine hayır diyelim, şehrimizin güzelliklerine sahip çıkalım. Düzenlenen eylemlere katılalım! Son söz daha söylenmedi! Stuttgart 21 projesi engellenebilinir...


Geniş bilgi için: www.kopfbahnhof-21.de - www.parkschuetzer.dewww.gewerkschaftergegens21.de

Stuttgart Dostluk ve Dayanışma Derneği
Helfergasse 5, 70372 Stuttgart, Email: dost-der@gmx.de - www.didf.de

Trackbacks

Trackback specific URI for this entryTrackback URL

Comments

  1. Gegen Stuttgart 21: Yıkıma ve talana hayır! - Gesicht zeigen und mitmachen http://tinyurl.com/334fs8y
    Reply

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
To leave a comment you must approve it via e-mail, which will be sent to your address after submission.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
BBCode format allowed
cronjob
Warning: Undefined variable $headcss in /home/www/plugins/serendipity_event_ckeditor/serendipity_event_ckeditor.php on line 458