Skip to content

NSU-watch: NSU Davası hakkında tanıtım filmi

NSU ("Nasyonalsosyalist Yeraltı") terör örgütü Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 10 kişiyi öldürdü. Bunların dokuzu ırkçı cinayetlerdi. Örgüt, en az üç bombalı saldırı gerçekleştirdi. NSU cinayetlerine kurban gidenler ve onların yakınları yıllar boyu ırkçı suçlamalara maruz kaldı ve onlardan şüphe duyuldu.

NSU-watch olarak bizler, Münih'te sürmekte olan davayı düzenli olarak takip ediyoruz. NSU-watch, 20 yıldan bu yana bağımsız olarak Neonaziler hakkında araştırma yapan çok sayıdaki faşizm ve ırkçılık karşıtı projenin bir araya gelmesiyle oluşan bir inisiyatiftir.

Bu klibi etkinliklerde, konserlerde, film gösterimlerinde ve istediğiniz her yerde rahatlıkla gösterebilirsiniz.

Herhangi bir devlet desteği olmadan gerçekleşen çalışmalarımız için bağışlarınızı bekliyoruz.

Daha fazla bilgi için: http://www.nsu-watch.info/spenden

Bağışlarınızı lütfen aşağıdaki banka hesabına yapınız:

apabiz e.V., Hesap no/Konto 3320803, BLZ 10020500, Bank für Sozialwirtschaft,
BIC: BFSWDE33BER; IBAN: DE46 1002 0500 0003 3208 03
Açıklama/Verwendungszweck: Beobachtung

Bu klip "Pudelskern -- Erklärfilme, die begeistern" http://www.pudels-kern.net tarafından hazırlanmıştır.

Trackbacks

No Trackbacks

Comments

Display comments as Linear | Threaded

No comments

Add Comment

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
To leave a comment you must approve it via e-mail, which will be sent to your address after submission.
Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
BBCode format allowed
Form options

Submitted comments will be subject to moderation before being displayed.

cronjob